Přejít k obsahu

Publikace projektu

Závěrečné monografie (citace dostupné níže):

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis


Pluháčková, M., Duffek, V., Stacke, V., Mentlík, P. 2019. Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy. I. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISBN 978-80-261-0924-2.

Kohout, J., Masopust, P., Mollerová, M., Feřt, L., et al. 2019. Kritická místa kurikula fyziky na 2. stupni základní školy. I. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISBN 978-80-261-0933-4.

Rychtera, J., Bílek, M., a kol. 2019. Kritická místa kurikula chemie na 2. stupni základní školy. I. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISBN 978-80-261-0925-9.

Vágnerová, P., Mergl, M., Benediktová, L., Kohout, J., et al. 2019. Kritická místa kurikula přírodopisu na 2. stupni základní školy. I. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISBN 978-80-0934-1.

BÍLEK, M., MACHKOVÁ V. and CHROUSTOVÁ, K. Současné trendy inovací všeobecného chemického vzdělávání. In sborník příspěvků mezinárodní konference: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 2017.

BÍLEK, M., RYCHTERA, J. and CHROUSTOVÁ, K. Identification of Key and Critical Points in Early Chemistry Curriculum in Czech Republic. In sborník příspěvků z mezinárodní konference: Science and Technology Education: Engaging the New Generation; ed. Lamanauskas, V., Šiauliai, 2017, s. 25-27, ISBN 978-609-95513-4-0.

RYCHTERA, J., HÁSEK, R., BÍLEK, M. Increasing the Attractiveness of Natural Sciences in Early Education. Seminář v Interdisciplinary Center of Educacional Research Pedagogical University of Cracow.

Vágnerová, P., Benediktová, L., Kout, J. 2018. Kritická místa ve výuce přírodopisu na ZŠ. Arnica 8, 1, 56–62. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Duffek, V., Pluháčková, M., Stacke, V. 2018. Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – úvod, stanovení terminologie a metodický postup jejich zjišťování. Arnica 8, 1, 56–62. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Rychtera, J., Bílek, M., Bártová, I., Chroustová, K., Sloup, R., Šmídl, M., Machková, M., Štrofová, J., Kolář, K., KesnerováŘádková, O. 2018. Která jsou klíčová, kritická a dynamická místa počáteční výuky chemie v České republice? Arnica 8, 1, 35–44. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Kohout, J., Mollerová, M., Masopust, P., Feřt, L., Kéhar, O. & Slavík, J. 2018. Kritická místa ve výuce fyziky na ZŠ – úvod do problematiky a možnosti výzkumu. Arnica 8, 1, 35–44. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Vočadlová, K. & Mentlík, P. 2018. Člověk a příroda A: Synergie škol, univerzit a science center v přírodovědném vzdělávání na základní škole. Arnica 8, 1, 35–44. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Mentlík, P., Slavík, J. & Coufalová, J. 2018. Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty – konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd. Arnica 8, 1, 35–44. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Kohout, J., Mollerová, M., Masopust, P., Feřt, L. 2019. Stanovení kritických míst ve výuce fyziky na ZŠ na základě multikriteriálního přístupu a možnosti jejich překonání. Arnica 9, 1, 1–14. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Pluháčková, M., Duffek, V., Stacke, V., Mentlík, P. 2019. Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – identifikovaná kritická místa a jejich příčiny. Arnica 9, 1, 15–30. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Rychtera, J., Šmídl, M., Bílek, M. 2019. Jak eliminovat kritická místa počátečního chemického vzdělávání – příklady témat „Složení roztoků“ a „Názvosloví solí“. Arnica 9, 1, 31–38. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Vágnerová, P., Benediktová, L., Kout, J. 2019. Kritická místa ve výuce přírodopisu – jejich identifikace a příčiny. Arnica 9, 1, 39–50. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.

Kohout, J., Mollerová, M., Masopust, P., Feřt, L., Slavík, J. 2019. Kritická místa kurikula na základní škole pohledem mezinárodního šetření TIMSS a českých učitelů – poznatky z fyziky. Pedagogická orientace 29, 1, 5–42, Masarykova univerzita, Brno.

Patička