Přejít k obsahu

Struktura projektu

Projekt byl realizován v období od 2. ledna 2017 do 31. prosince 2019.

Na projektu se podílí 4 univerzity (ZČU v Plzni, UJEP, UPOL a UHK), dvě Science Centra (SC) – iQLANDIA (v Liberci) a Svět Techniky (v Ostravě) a 74 základních škol (do 10 % víceletých gymnázií). Řízení projektu je umístěno na ZČU v Plzni.

V projektu pracují čtyři dílčí oborová společenství praxe, organizovaná po jednotlivých oborech – biologie, fyzika, geografie a chemie (schéma 1). Základem jsou metodicko-podpůrné týmy jednotlivých oborů skládající se z vedoucího týmu, člena týmu (komunikace se SC) a oborového didaktika (komunikace s didaktiky na partnerských univerzitách a s učiteli zapojených ZŠ). Na partnerských univerzitách a SC jsou členy oboroví didaktici, na které jsou navázáni učitelé ze zapojených ZŠ.

V projektu pracuje pět regionálních společenství praxe (schéma 2). Čtyři jsou navázána na univerzitní pracoviště a pracují na univerzitách v Plzni, v Ústí nad Labem, v Hradci Králové a v Olomouci, jedno je navázáno na zapojená SC. Celkově je zapojeno 18 didaktiků z univerzit, 123 učitelů ze 74 základních škol (10 % víceletých gymnázií) a 9 didaktiků ze SC. Společenství se zapojenými učiteli ze ZŠ jsou členěna podle regionů resp. vysokých škol, na kterých pracují oboroví didaktici, jejichž prostřednictvím jsou učitelé do projektu zapojováni. Na práci regionálních společenství praxe se podílí obecní didaktici (schéma 2). U SC jsou regionální společenství praxe realizována jak v iQLANDIA (Liberec), tak ve Světě techniky (Ostrava).

Patička