Přejít k obsahu

O projektu

Didaktika - Člověk a příroda A (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665)

Doba realizace projektu: 2. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center. Projekt je zaměřen na inovace v oborových didaktikách biologie, fyziky, geografie a chemie, konkrétně identifikaci a řešení problematických míst kurikula (v učivu ročníků, kdy se žáci na základních školách s danými obory poprvé setkávají a v ročnících návazných).

Projekt pracuje jak v rovině ontodidaktické, zaměřené na kurikula zapojených oborů a jejich problematické části, tak rovině psychodidaktické. Psychodidaktická rovina je zaměřena na vhodné způsoby (motivace, metody vyučování, organizační formy a strategie učení) pro výuku vytipovaných problematických míst kurikula.

Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření, a to jak na poli formálního (základní školy), tak i na poli neformálního vzdělávání (science centra). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Patička