Přejít k obsahu

Konference Geographical Association v Guildfordu (Velká Británie)

V termínu od 20. do 23. 4. 2017 se RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D., Mgr. Markéta Pluháčková a doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. zúčastnili konference Geografické asociace ve Velké Británii.

V termínu od 20. do 23. 4. 2017 jsme se s kolegy Pavlem Mentlíkem a Klárou Vočadlovou zúčastnili konference Geografické asociace ve Velké Británii, která sdružuje učitele zeměpisu všech stupňů vzdělávání, didaktiky geografie i odborné geografy, kteří komunikují nové vědecké poznatky oboru. Stejně pestrý jako složení samotné asociace byl i program konference. Do programu byly zařazeny nejen odborné geografické přednášky (např. kontinentální zalednění v posledním glaciálu na území VB, přenos uhlíku v různých ekosystémech, teorie deskové tektoniky apod.), které v závěru přinášely i tipy na didaktickou transformaci a zdroje, které je možné použít při výuce, ale i přednášky zaměřené na výzkum v didaktice geografie (např. jak žáci vnímají pojmy „místo“ a „prostor“, jak žáci pracují s textem a grafickými schématy v učebnicích apod.).

Konfernce_Guilford_2

Nechyběly ale ani praktické workshopy zaměřené především na samotné učitele zeměpisu, během kterých si účastníci mohli vyzkoušet různé pokusy pro podporu výuky fyzické geografie (zalednění, tektonika, geologie apod.), tipy na různé hry a aktivity, technologické novinky vhodné pro výuku zeměpisu (např. Google Expeditions ve virtuální realitě) apod. Návštěva konference pro nás byla velice inspirativní v mnoha ohledech. Jako velké pozitivum jsme vnímali zejména značné propojení mezi univerzitami a učiteli z praxe. Zaznamenali jsme zde vzájemný, velmi přátelský dialog, jehož výsledkem je funkční spolupráce a řešení společných problémů. Inspirativní byly jednotlivé přednášky a workshopy, které byly vždy perfektně připravené a příjemně a často i vtipně odprezentované. Z jednotlivých bloků si odnášíme celou řadu tipů do výuky, nových poznatků i zdrojů informací, které již někteří z nás stihli integrovat do svých hodin. Obsahy jednotlivých přednášek i workshopů včetně různých materiálů budou dostupné také na webových stránkách konference. Prozatím jsou zde k dispozici materiály z předchozích ročníků. Těšíme se na setkání Geografické asociace opět v příštím roce, ve kterém bychom chtěli již prezentovat alespoň dílčí výsledky projektu Didaktika A.

Autor: Mgr. Markéta Pluháčková


28.04.17
Zpět na seznam aktualit

Patička