Přejít k obsahu

Konference didaktiků fyziky GIREP-ICPE-EPEC 2017

Ve dnech 3. 7. – 7. 7. 2017 se členové týmu fyziky projektu Didaktika – Člověk a příroda A Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. a PhDr. Pavel Masopust, Ph.D. zúčastnili v irském Dublinu světové konference didaktiků fyziky GIREP-ICPE-EPEC 2017.

Tato akce byla v jistém smyslu unikátní v tom, že se na jednom místě uskutečnily vlastně tři konference, které zpravidla probíhají odděleně a jsou pořádány různými organizacemi. Tomu odpovídal i rozsah konference, které se zúčastnilo téměř 300 delegátů z 48 zemí světa, zaznělo šest plenárních přednášek, 150 ústních příspěvků v sekcích a uskutečnilo se sedm sympozií. Navíc bylo realizováno 11 prakticky zaměřených workshopů a v posterové sekci bylo prezentováno 52 posterů. K programu přispěl i Jíří Kohout, který prezentoval v jedné ze sekcí přípěvek „Perception of difficulty of physics problems by teachers and by students”.

uvod_GIREP_2017

Z hlediska projektu Didaktika A bylo důležité, že řada příspěvků se věnovala konceptuálnímu porozumění fyzice a v souvislosti s tím i identifikaci problematických míst ve výuce. Značná pozornost byla věnována rovněž aktivizujícím metodám při výuce fyziky (inquiry-based, project-based, metoda Peer Instruction). Nemalé množství příspěvků bylo zaměřeno rovněž na souvislosti matematiky a fyziky, které je třeba brát při výuce fyziky do úvahy. Inspirující bylo třeba zamyšlení profesora D. Sandse z anglické University of Hull o nesrovnalostech mezi matematikou a fyzikou v samotném základu klasické termodynamiky a důsledcích pro výuku této fyzikální disciplíny ve školách. Krásnou ukázku fungující spolupráce mezi institucemi připravujícími učitele a základními školami (resp. učiteli fyziky na nich) při tvorbě materiálů z optiky představila v plenární přednášce profesorka Claudia Haagen-Schützenhöfer z univerzity v Grazu (s touto institucí shodou okolností KMT-OF FPE dlouhodobě spolupracuje).

Celkově je možné říci, že účast na konferenci nám umožnila lépe se seznámit s aktuálními trendy v didaktice fyziky a dala nám možnost porovnat naše poznatky s kolegy ze zahraničí. Zajímavé informace ke konferenci lze nalézt na jejích webových stránkách www.girep2017.org Příští ročník konference se uskuteční v červenci 2018 ve španělském San Sebastianu a my se těšíme, že na této konferenci budeme moci přispět k programu alespoň částečnými výsledky z projektu Didaktika – Člověk a příroda A.


01.07.17
Zpět na seznam aktualit

Patička