Přejít k obsahu

Veletrh nápadů učitelů fyziky

První zářijový víkend se Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého stala hostitelkou již dvacátého druhého Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Veletrhu se zúčastnilo 11 členů projektu Didaktika.

Ve dnech 1. – 3. září se do hanácké metropole sjelo celkem 153 účastníků z celé České republiky a Polska. Vstupní zvanou přednášku na téma Fyzika a sport přednesl prof. Leopold Mathelitsch z univerzity v Grazu (Rakousko). Ve čtyřech půldenních programových blocích zaznělo 54 příspěvků, většinou – v souladu se zaměřením akce – doprovázených zajímavými experimenty, ať již zcela původními nebo upravenými či vylepšenými. Kromě pokusů snad ze všech oblastí školské fyziky se ve vystoupeních objevila i témata využití dataloggerů, zajímavých výukových programů, videoanalýzy či vzdálených laboratoří. Pro ilustraci jsou uvedeny názvy několika konferenčních příspěvků: Vrtulníkem na Mt. Everest, Fyzika a kettlebell, Ochrana před UV zářením, Experimenty s řetízky a řemeny, aneb jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád motorovou pilu, Hrnečku vař!

Organizátoři také zajistili pro zájemce exkurzi do Pevnosti poznání, kde si účastníci mohli prohlédnout celý objekt a diskutovat s animátory. Ti odvážní si vyzkoušeli i gyroskop.

Více informací a hlavně fotografií lze nalézt na oficiálních stánkách konference: http://www.vnufol.cz/


14.08.17
Zpět na seznam aktualit

Patička