Přejít k obsahu

Letní setkání oborového společenství praxe fyziky v Nečtinech

Ve dnech 17. – 19. července 2017 proběhlo ve školicím středisku ZČU v Nečtinech setkání členů týmu fyziky a učitelů zapojených v projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Setkání se zúčastnilo celkem 6 členů týmu (5 ze ZČU a oborová didaktička z UPOL) a 6 zapojených učitelů (4 pod ZČU a 2 pod UPOL). Cílem akce bylo jednak posunout kupředu výzkumnou část projektu (stanovení kritických míst kurikula) a získat od zapojených učitelů vhodnou formou odpovídající informace k tomuto tématu, jednak pak v souladu s obsahem projektu podpořit učitele novými náměty pro výuku a její reflexi. Program byl zahájen v pondělí večer představením základních principů a aktuálního dění v projektu, na které navázala informace o zpracování dat z kvalitativního výzkumu. Následovaly teambuildingové aktivity a ještě večer byly rovněž realizovány některé polostrukturované rozhovory s učiteli.

 fotka_balkon_Nectiny_2017

V úterý ráno pokračovalo setkání další sadou rozhovorů se zapojenými učiteli. Následoval brainstorming celé skupiny zaměřený na kritická místa kurikula a interaktivní hry mající za cíl pomoci při vytipovávání těchto míst. Po odpoledním výletě do okolí Nečtin proběhla experimentální část cílená na podporu zapojených učitelů. V jejím rámci byli učitelé seznámeni se zajímavými experimenty s kapalným dusíkem, suchým ledem a mikrovlnnou troubou. V rámci diskuze, která se díky zájmu účastníků protáhla nad plánovaný rozsah, jsme se zabývali využitím těchto experimentů ve školské praxi. Ve středu ráno proběhl blok věnovaný aktuální situaci v oblasti aprobovanosti učitelů fyziky a jejich přípravy na příslušných fakultách. Účastníci byli seznámeni s výsledky aktuálního výzkumu týkající se právě aprobovanosti a rozsahu výuky fyziky a v následné diskuzi zazněla řada námětů na zlepšení současného stavu. Závěrečná reflexe setkání před středečním obědem ukázalo, že členové týmu i zapojení učitelé hodnotili celou akci pozitivně a měli by zájem na tom, aby se podobná aktivita konala i v dalším roce.             


20.07.17
Zpět na seznam aktualit

Patička