Přejít k obsahu
     
Didaktika - Člověk a příroda A
 • Workshop s učiteli zeměpisu

  Učitelé zeměpisu se v lednu mohli vzdělávat na workshopech, které pro ně připravili členové týmu geografie. Dne 19. ledna proběhl workshop pro učitele na Západočeské univerzitě v Plzni a 25. ledna na partnerské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na plzeňský workshop, zaměřený na téma litosféra, dorazilo 6 z 8 učitelů, stejně tomu bylo i v Ústí nad Labem, kde se ovšem vyjma litosféry řešilo i témata týkající se atmosféry.

  Číst dále >
 • Konference „Kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ“

  V rámci projektu Didaktika - Člověk a příroda A (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) se uskutečnila ve dne 26. 10. a 27. 10. 2017 konference nazvaná "Kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ“

  Číst dále >
 • Veletrh nápadů učitelů chemie v Plzni

  Ve dnech 6. a 7. října proběhl již šestý ročník Veletrhu nápadů učitele chemie. Tento ročník hostila tentokráte Plzeň v prostorách Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické pod záštitou ČSCH a ZČU v Plzni. Na Veletrhu vystoupilo se svými příspěvky 12 členů projektu Didaktika.

  Číst dále >
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky

  První zářijový víkend se Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého stala hostitelkou již dvacátého druhého Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Veletrhu se zúčastnilo 11 členů projektu Didaktika.

  Číst dále >
 • Letní setkání oborového společenství praxe fyziky v Nečtinech

  Ve dnech 17. – 19. července 2017 proběhlo ve školicím středisku ZČU v Nečtinech setkání členů týmu fyziky a učitelů zapojených v projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

  Číst dále >

Patička